asterix_i_obelix
asterix_i_obelix
  • 100
  • SUB
  • NEWS
  • PR
  • R
  • MEDIA
  • АВТОР
Абонирай се
Акаунт регистриран на 13 март, 2019
𝗧𝘄𝗼 𝗵𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗿𝗲𝗲 𝗰𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲𝘀 𝗶𝗻, 𝘆𝗼𝘂’𝘃𝗲 𝘀𝗰𝗿𝗼𝗹𝗹𝗲𝗱 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸 𝗻𝗲𝘄𝘀𝗳𝗲𝗲𝗱 (𝘁𝘄𝗶𝗰𝗲), 𝘄𝗮𝘁𝗰𝗵𝗲𝗱 𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗮𝘀𝘁 𝘀𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 𝗼𝗳 𝗚𝗮𝗺𝗲 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗿𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝘀𝗲𝗻𝘁 𝗮𝗻𝗴𝗿𝘆 𝘁𝘄𝗲𝗲𝘁𝘀 𝘁𝗼 𝗶𝘁𝘀 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼𝗿𝘀, 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗸𝗻𝗲𝗲 𝘀𝘂𝗿𝗴𝗲𝗿𝘆 𝗼𝗳 𝘁𝘄𝗼 𝗱𝗼𝗴𝘀. 𝗬𝗼𝘂 𝗴𝗼 𝗯𝗮𝗰𝗸 𝘁𝗼 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗻 𝗪𝗼𝗿𝗱 𝗱𝗼𝗰 𝗮𝗻𝗱 𝘆𝗼𝘂 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗼𝗻𝗹𝘆 𝗺𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝘄𝗿𝗶𝘁𝗲: “𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗲𝗺𝘀 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗳𝘂𝗻” 𝗼𝗿 “𝗜’𝗹𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗯𝗲 𝗮 𝗴𝗿𝗲𝗮𝘁 𝗳𝗶𝘁”.
Показване на още
  • 𝙰𝚜𝚝𝚎𝚛𝚒𝚡 𝚒 𝙾𝚋𝚎𝚕𝚒𝚡