Парижката комуна: план за западния културен колапс - The Paris Commune A Blueprint for Western Cultural Collapse

Френско-пруската война има катастрофални последици за европейската културна история. В последствие Франция беше радикализирана от активисти на социалната справедливост; докато Парижката комуна се превърна в основа за анархизъм, комунизъм, феминизъм и глобализъм за всяко поколение революционери след това... // The Franco-Prussian war has catastrophic consequences for European cultural history. France was subsequently radicalized by social justice activists; while the Paris Commune has become the basis for anarchism, communism, feminism, and globalization for every generation of revolutionaries...


Авторско видео - Vertigopolitix/The Last White Man

YouТube: https://www.youtube.com/channel/UCKnvwOUtvogKAa_1lDf5NoA

YouТube: https://www.youtube.com/channel/UCmY-F7eFncgQriAP4fRuo4A

Дата на публикация: 19 юни, 2019
Категория: История и нации
Ключови думи: бунт Fight Истината Europe destruction Война against stop история европа Hitler white heroes GREAT германия race Hope rise Genocide HATRED International атака RIGHTS Democracy Resistance deutschland цивилизация Awaken malevolent

Показване на още