Scorpions ✴ In trance

EN: I wake up in the morning
BG: Събудих се на сутринта

EN: and the sun begins to shine
BG: и слънцето започва да свети

EN: the day did sneak up on the night
BG: Денят промъкнем в нощта

EN: I see your face and I see myself
BG: Виждам лицето си и аз виждам себе си

EN: and I get a little taste of life
BG: и аз се получи малко вкус на живота

EN: I try to stand it for a while
BG: Опитвам се да престои известно време

EN: But I'm in a trance
BG: Но аз съм в транс

EN: Hey baby tell me can't you hear me calling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуете повикване

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I take too much in the Saturday night
BG: Аз се твърде много в събота вечер

EN: Hey... Hey
BG: Хей... Хей

EN: Hey baby tell me can't you hear me calling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуете повикване

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I wanna try to stop this life
BG: Искам да се опита да спре този живот

EN: I feel so sad I'm feeling down
BG: Чувствам се толкова тъжен, аз съм се чувстваш добре

EN: On the radio the music plays
BG: По радиото се възпроизвежда музика

EN: I'm in love with her and I feel fine
BG: Аз съм влюбен в нея и се чувствам добре

EN: I close my eyes
BG: Затворя очите си

EN: I think today is getting better with a sip of wine
BG: Аз мисля, че днес е все по-добре с глътка вино

EN: and I can stand it for a while
BG: и аз мога да го понасям за известно време

EN: When I'm in a trance
BG: Когато съм в транс

EN: Hey baby tell me can't you hear me calling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуете повикване

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I take too much in the Saturday night
BG: Аз се твърде много в събота вечер

EN: Hey... Hey
BG: Хей... Хей

EN: Hey baby tell me can't you hear me calling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуете повикване

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I wanna try to stop this life
BG: Искам да се опита да спре този живот

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: Hey baby tell me can't you hear me caling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуе caling

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I take too much in the Saturday night
BG: Аз се твърде много в събота вечер

EN: Hey...Hey
BG: Хей...Хей

EN: Hey baby tell me can't you hear me calling
BG: Ей бебе Кажи ми не може да ме чуете повикване

EN: I'm in a trance
BG: Аз съм в транс

EN: I wanna try to stop this life
BG: Искам да се опита да спре този живот

Дата на публикация: 5 март, 2019
Категория: Музика
Ключови думи: Trance Scorpions

Показване на още