A C / D C Who Made Who

EN: The video game says "Play me"
BG: Видео играта се казва "Играе ме"

EN: Face it on a level but it takes you every time on a one on one
BG: Приеми го на ниво, но тя ще ви отведе всеки път по един по един

EN: Feeling running down your spine
BG: Усещане за движение надолу към гръбнака ви

EN: Nothing gonna save your one last dime cause it owns you
BG: Нищо ще спаси един последен монета причина то притежава

EN: Through and through
BG: През и чрез

EN: The databank knows my number
BG: Базата данни знае моя номер

EN: Says I gotta pay cause I made the grade last year
BG: Казва, аз gotta плащам причина направих клас миналата година

EN: Feel it when I turn the screw
BG: Чувствам, че когато се обърна винт

EN: Kicks you round the world, there ain't a thing that it can't do
BG: Ритници из света, там не е нещо, което не може да направи

EN: Do to you
BG: За теб

EN: CHORUS:
BG: ПРИПЕВ:

EN: Who made who, who made you?
BG: Кой е направил кой, кой е направил ли?

EN: Who made who, ain't nobody told you?
BG: Кой прави кой, не е никой не ти каза?

EN: Who made who, who made you?
BG: Кой е направил кой, кой е направил ли?

EN: If you made them and they made you
BG: Ако сте ги направили и те накара да

EN: Who picked up the bill, who? And who made who?
BG: Който качват на законопроекта, който? И кой е направил кой?

EN: Who made who, who turned the screw?
BG: Кой е направил кой, който обърна винт?

EN: Satellites send me picture
BG: Спътниците ми изпратите снимка

EN: Get it in the eye, take it to the world (take it to the wire)
BG: Го в очите, го вземат на света (да го отведе до тел)

EN: Spinning like a dynamo
BG: Предене като Динамо

EN: Feel it going round and round
BG: Чувствам, че ще се мотаем и

EN: Running out of chips, you got no line in an 8-bit town
BG: Изчерпване на чипове, имаш няма линия в 8-битов град

EN: So don't look down, no
BG: Така че не поглеждай надолу, не

EN: CHORUS
BG: ПРИПЕВ

EN: Ain't nobody told you, who made who?
BG: Не е никой не казал, който е направил кой?

Дата на публикация: 27 февруари, 2019
Категория: Музика
Ключови думи: Who Made

Показване на още