Kamaladevi Chattopadhyay’s 115-th Birthday

Kamaladevi Chattopadhyay’s 115th Birthday Kamaladevi Chattopadhyay was an Indian social reformer with immense contribution to the Indian independence movement. She was not just a freedom fighter but a theatre artist, social activist, art enthusiast, politician and free-thinking feminist all rolled into one. Naturally, her contributions are many and diverse. She was one of the inspirations behind the revolution in Indian handicrafts and handlooms. She was born on April 3, 1903, in Mangalore and Google doodle today honours her on her 115th birth anniversary.
Камаладеви Чатададжи е индийски социален реформатор Тя не беше просто изтребител на свобода, а театрален художник, социален активист, артистичен ентусиаст, политик и свободномислещ феминист, които се бяха превърнали в един. Естествено, нейният принос е много и разнообразен. Тя беше едно от вдъхновенията зад революцията в индийските занаятчии и ръчно занаятчийство. Тя е родена на 3 април 1903 г. в Мангалор, а джудовете на Google днес честват 115 годишнината от рождението си.Kamaladevi Chattopadhyay was an Indian social reformer with immense contribution to the Indian independence movement. She was not just a freedom fighter but a theatre artist, social activist, art enthusiast, politician and free-thinking feminist all rolled into one. Naturally, her contributions are many and diverse. She was one of the inspirations behind the revolution in Indian handicrafts and handlooms. She was born on April 3, 1903, in Mangalore and Google doodle today honours her on her 115th birth anniversary.

Драскулата показва многообразния си талант много добре, с нея заобиколени в изкуството форми на музика и танци, както и малки фигурки, които се отдават на тъкане handlooms. Камаладеви успешно насърчи жените да участват активно в движението за независимост на Индия. Тя беше жена, която не само бе позволено да бъде поле, а се опитваше да се занимава с различни неща и да се захване с тях.

Дата на публикация: 2 април, 2018
Категория: Наука и технология
Ключови думи: Birthday Kamaladevi Chattopadhyay’s 115th

Показване на още