Легендата за Мойсей (Moses) Кои са 10-те Божи заповеди

Мойсей води народа през пустинята

12. Как Бог спасил Мойсей
Йосиф и неговите братя умрели. Техните деца и внуци, синовете Израилеви , живеели в Египет. Там те се умножили и станали многоброен народ. Минало много време. Нов фараон се възцарил в Египет. Той не знаел нищо за това, как Йосиф помогнал на егип­ тяните по време на големия глад. Страхувал се от из- раилтяните и казвал: «Силни са те. Скоро ще станат по-силни от нас, египтяните; аз обаче няма да поз­ воля това да стане.» Най-напред фараонът направил израилтяните роби: накарал ги да строят градове. Освен това заповядал всички новородени евреи да бъдат удавяни в Нил. Така народът щял да загине, защото синовете му не можели да израстат.

Дата на публикация: 25 март, 2018
Категория: Друго
Ключови думи: са Легендата кои Мойсей заповеди Божи 10-те (Moses)

Показване на още