Въпрос на гледна точка с др.Пламен Пасков - Големите 5 лъжи в историята на България част 3 (продуцент Инна Боянова)

Пет от най-непоклатимите догми в българската история са на път да бъдат изцяло преосмислени. Благода­рение на дигитализацията на исто­рическите извори е възможен нов, критичен поглед върху постановките в българската история. С инициативата се заема публична група от около 5000 души, с твърдо ядро от 15. Сред тях има археолози, историци, филоло­зи и хора, които в момента учат стари, древ­ни езици в Германия. Те проверяват всички известни и някои непознати досега исторически извори благодарение на достъпа, който предоставят съвременните информационни технологии.
д-р Пламен Пасков и компания оспорват историч­ността на понятието „славяни”. Никъде в изворите такава дума не се споменава. Историята свидетелства за склавини, склави, сакаливи и словени, но не и за сла­вяни.
(част 3-та)

Дата на публикация: 14 юли, 2015
Категория: История и нации
Ключови думи: история др.Пламен Пасков

Показване на още