Лама - Лами, ламите в България

Лама (Lama glama) е бозайник от семейство Камилови. Разпространена е предимно в Латинска Америка като домашно млекопитаещо животно. Традиционно се свързва с Перу и скотовъдството на инките. Ламите се използват за вълна, мляко, месо и като товарни животни. Счита се, че ламите съществуват отпреди 4 милиона години. Те са интелигентни животни, високи са между 1,7 и 1,8 метра и тежат между 130 и 200 килограма. Освен това са социални животни и обичат да живеят в стада. Живеят до 20 – 25 години. В случай, че ламата се почувства застрашена, е много възможно да започне да плюе. Ламите произхождат от централните равнини на Северна Америка преди 40 млн. години и мигрират в Южна Америка преди 3 млн. години. През 2007 г. ламите и алпаките в Южна Америка са повече от 7 млн., а заради вноса им в края на 20. век от Южна Америка днес има около 158 хил. лами и 100 хил. алпаки в САЩ и Канада. Видео с лама, лама в България.
The llama is a domesticated South American camelid, widely used as a meat and pack animal by Andean cultures since the Pre-Columbian era.
Llamas are very social animals and live with others as a herd. Their wool is very soft and lanolin-free. Llamas can learn simple tasks after a few repetitions. When using a pack, they can carry about 25 to 30% of their body weight for 8 to 13 km (5–8 miles). The name llama (in the past also spelled "lama" or "glama") was adopted by European settlers from native Peruvians. The ancestors of Llamas are thought to have originated from the central plains of North America about 40 million years ago, and susequently migrated to South America about three million years ago during the Great American Interchange. By the end of the last ice age (10,000–12,000 years ago), camelids were extinct in North America. As of 2007, there were over seven million llamas and alpacas in South America, and due to importation from South America in the late 20th century, there are now over 158,000 llamas and 100,000 alpacas in the United States and Canada. Lamata v Bulgaria.
- HD Video, Bulgaria
- HD Видео, България

Please subscribe to my channel as a support!
In gratitude, I will continue to upload videos, trying to improve the channel's look and content!
Моля, абонирайте се за моят канал като подкрепа на още бъдещи видеа! В знак на благодарност ще продължа да излъчвам всякаквки приключения, опитвайки се да подобрявам визията и съдържанието на каналът! PLEASE SUBSCRIBE :)
Real Deal Dan a.k.a. Daniel Mihaylov

Дата на публикация: 16 юни, 2024
Категория: Животни

Показване на още