Христо Ботев, На прощаване в 1868 г.

Стихотворението е създадено по времето, когато Ботев се готвел да мине Дунава с четата на дядо Жельо войвода през 1868 г. Поетът е участвал активно в подготовката на четото на Жельо войвода и е бил избран за неин секретар. Първата публикация на стихотворението е във в. „Дума на българските емигранти“. Втората редакция излиза в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“. Още преди Освобождението било разпространено като песен сред революционната младеж. Намираме го преписано в джобния бележник на Васил Левски.

Дата на публикация: 21 април, 2024
Категория: Друго
Ключови думи: Ботев христо ПОЕЗИЯ

Показване на още