Христо Ботев. До моето първо либе

Стихотворението „До моето първо либе“ е написано в Браила и почти веднага излиза във в. „Дума на българските емигранти“ (бр. 1, г. I, 10.06.1871 г.) под заглавие „До либето ми“. Втората редакцияизлиза в „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“.

Дата на публикация: 21 април, 2024
Категория: Друго
Ключови думи: Ботев христо ПОЕЗИЯ

Показване на още