ПОЛАГАНЕ НА OСНОВАТА - част 1 - ОСНОВАН НА КАНАРА

На много места в Писанието християнският живот е сравнен със строеж на сграда. В началото на тази поредица Дерек Принс говори за основата, която определя размера и вида на зданието, което може да се построи. Нашата основа е Исус, но трябва да премахнем всичко, което ни пречи да Го познаем и да ходим в Неговите пътища.
Библията е писаното Божие Слово. Исус е Словото на Бога в плът и между тях има пълно съгласие. Това ни изправя пред пет жизненоважни факта:
1. Спазването на Божието Слово ни определя като истински ученици
2. Любовта е мотивът ни за покорство
3. Отец обича онези, които пазят Словото Му
4. Христос ни се открива чрез покорството на Божието Слово
5. Чрез Божието Слово, Отец и Синът заедно, обитават в посветения ученик

Поредицата е съставена от десетте основни доктрини на християнската вяра. Може да намерите десетте книжки "Основи на християнството" в https://derekprince.bg/ и https://www.clc.bg/author/derek-prins

Дата на публикация: 29 февруари, 2024
Категория: Друго

Показване на още