What I LOVE and HATE about Tomb Raider I-III Remastered

00:00 The legacy
02:19 The target audience
03:07 The music
03:38 The visual improvements
06:18 The tank controls
08:29 The 8-axis controls
10:41 The action indicator
11:07 The legacy shortcomings
12:41 Final thoughts

Дата на публикация: 28 февруари, 2024
Категория: Игри
Ключови думи: What Love and hate about Remastered Tomb Raider I-III

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.