റോക്കറ്റ് വിടുമ്പോള്‍ എന്തിനാണ് പൂജയും രാഹുകാലവും? ഐഎസ്ആര്‍ഒ ചെയര്‍മാന്‍ മറുപടി പറയുന്നു | ISRO

Няма описание

Дата на публикация: 27 май, 2023
Категория: Друго

Показване на още