Любими ♛ Beloved ♛ Say Lou Lou - Lucid Dreaming (2015) ПРЕВОД full album

Любими ♛ Beloved ♛ Say Lou Lou - Lucid Dreaming (2015) full album
To who do you compare me
Recreate to mold me
And frozen in that ambition
You square me up
The words are soft and wooly
They strip me up to feel me
I used to feel protection from your touch
And if I am your beloved
Then why don't I fit?
Oh, if I'm your beloved
Why don't I fit here?
We lie together but I feel so alone
When I give everything I have to you
Why is it never enough?
For me there was nobody
You were the one and only
But now I'm uninvited
Inside your love
And if I am your beloved
Then why don't I fit?
Oh, if I'm your beloved
Why don't I fit here?
We lie together but I feel so alone
When I give everything I have to you
Why is it never enough?
Take, take, twist shape
Tell me what you want from me
Cold shots from your embrace
Love is a faade for hate
Don't speak, skin creep
It's only faults you see in me
No sweeter words to say
Tell me why am I your beloved
Then why don't I fit?
Oh, if I'm your beloved
Why don't I fit here?
We lie together but I feel so alone
When I give everything I have to you
Why is it never enough?
Take, take, twist shape
Tell me what you want from me
Cold shots from your embrace
Love is all for self or hate
Don't speak, skin creep
It's only faults you see in me
No sweeter words to say
Tell me why am I your beloved
Then why don't I fit?
Oh, if I'm your beloved
Why don't I fit here?
We lie together but I feel so alone
When I give everything I have to you
Why is it never enough?
С кого ме сравняваш
Създай отново, за да ме оформиш
И замръзнал в тази амбиция
Ти ме подреди
Думите са меки и вълнени
Събличат ме, за да ме усетят
Усещах защита от твоето докосване
И ако съм твоя любима
Тогава защо не се вписвам?
О, ако съм твоята любима
Защо не се вписвам тук?
Лежим заедно, но се чувствам толкова сам
Когато ти дам всичко, което имам
Защо никога не е достатъчно?
За мен нямаше никой
Ти беше единственият
Но сега съм неканен
Вътре в любовта ти
И ако съм твоя любима
Тогава защо не се вписвам?
О, ако съм твоята любима
Защо не се вписвам тук?
Лежим заедно, но се чувствам толкова сам
Когато ти дам всичко, което имам
Защо никога не е достатъчно?
Вземете, вземете, завъртете форма
Кажи ми какво искаш от мен
Студени изстрели от твоята прегръдка
Любовта е фасада на омразата
Не говори, мръснико
Това са само недостатъци, които виждаш в мен
Няма по-сладки думи за казване
Кажи ми защо съм твоя любима
Тогава защо не се вписвам?
О, ако съм твоята любима
Защо не се вписвам тук?
Лежим заедно, но се чувствам толкова сам
Когато ти дам всичко, което имам
Защо никога не е достатъчно?
Вземете, вземете, завъртете форма
Кажи ми какво искаш от мен
Студени изстрели от твоята прегръдка
Любовта е изцяло за себе си или омразата
Не говори, мръснико
Това са само недостатъци, които виждаш в мен
Няма по-сладки думи за казване
Кажи ми защо съм твоя любима
Тогава защо не се вписвам?
О, ако съм твоята любима
Защо не се вписвам тук?
Лежим заедно, но се чувствам толкова сам
Когато ти дам всичко, което имам
Защо никога не е достатъчно?

Дата на публикация: 14 август, 2022
Субтитри от: mentos
Категория: Музика
Ключови думи: превод Full Say Album dreaming Lou Beloved любими Lucid (2015)

Показване на още