Ти, Мисирлу ❇ ❇ ❇ Dick Dale - Misirlou Дик Дейл ❇ ❇ ❇

Ти, Мисирлу ❇ ❇ ❇ Dick Dale - Misirlou Дик Дейл ❇ ❇ ❇ Текст
Desert shadows creep across purple sands.
Natives kneel in prayer by their caravans.
There, silhouetted under and eastern star,
I see my long lost blossom of Shalimar
You, Misirlou, Are the moon and the sun, fairest one.
Old temple bells are calling across the sand.
We'll find our Kismet, answering love's command.
You, Misirlou, are a dream of delight in the night.
To an oasis, sprinkled by stars above,
Heaven will guide us, Allah will bless our love.
Мисирлу
Пустинни сенки пълзят по лилави пясъци.
Туземците коленичат в молитва до караваните си.
Там, силует под източната звезда,
Виждам моя отдавна изгубен цвят на Шалимар
Ти, Мисирлу, си луната и слънцето, най-красивите.
Стари храмови камбани викат през пясъка.
Ще намерим нашата Кисмет, отговаряйки на заповедта на любовта.
Ти, Мисирлу, си мечта за наслада в нощта.
Към оазис, поръсен със звезди горе,
Небето ще ни води, Аллах ще благослови нашата любов.

Дата на публикация: 6 юли, 2022
Субтитри от: vaskomutafchiev1
Категория: Музика
Ключови думи: Ти misirlou Dick dale Дик дейл Мисирлу

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.