Ах Ла Луна Ла Луна 👸 Belinda Carlisle La Luna ♫ S ♫ ♛ ПРЕВОД

Belinda Carlisle La Luna - Ах Ла Луна Ла Луна 👸 Belinda Carlisle La Luna ♫ S ♫ ♛ ПРЕВОД - Карлайл, Белинда
I remember when I met you
All the stars were hanging in mid-air
In these moments nothing mattered
But the way you caught me in your stare
We were walking we were talking
We were laughing about the state of our lives
How our fates brought us together
As the moon was rising in your eyes
On and on the night was falling
Deep down inside us
On and on a light was shining right through
Ah La Luna La Luna
The night that we fell under the spell of the moon
Ah La Luna La Luna
The light that will being me back to you
The light of La Luna
In the hotels, in the cafes
All the world was made with romance
In the harbor moonlit water
All the ships were swaying in a dance
Then you held me and you kissed me
And I knew I had to be with you
You didn't ask me you just took me
To the tiny bed in your tiny room
On and on the band was playing
A song of surrender
On and on the sun would soon break through
Now I walk along the streets of Marseilles
The winter sky is cold and gray
And I don't know why I left you that day
And I don't know where you are
Спомням си, когато те срещнах
Всички звезди висяха във въздуха
В тези моменти нищо нямаше значение
Но начинът, по който ме хвана в погледа си
Вървяхме си говорехме
Смеехме се на състоянието на нашия живот
Как ни събра съдбата ни
Докато луната изгряваше в очите ти
Нощта се спускаше
Дълбоко в нас
Направо светеше и светеше светлина
Ах Ла Луна Ла Луна
Нощта, в която паднахме под магията на луната
Ах Ла Луна Ла Луна
Светлината, която ще ме върне към теб
Светлината на Ла Луна
В хотелите, в кафенетата
Целият свят е направен с романтика
В пристанището осветена от лунна вода
Всички кораби се люлееха в танц
Тогава ме прегърна и ме целуна
И знаех, че трябва да бъда с теб
Не ме попита, просто ме взе
До малкото легло във вашата малка стая
Групата свиреше постоянно
Песен за предаване
Слънцето скоро щеше да пробие
Сега се разхождам по улиците на Марсилия
Зимното небе е студено и сиво
И не знам защо те напуснах онзи ден
И не знам къде си

Дата на публикация: 20 януари, 2022
Субтитри от: vasko.mutafchiev2
Категория: Музика
Ключови думи: превод la BELINDA LUNA АХ Ла Луна Carlisle Белинда карлайл 💓️

Показване на още