Тя е жената ♛ She is the woman - Тя е дама ♛ She's A Lady Tom Jones Sings

Тя е жената ♛ She is the woman by me :vaskomutafchiev2
Текст
Well she's all you'd ever want,
She's the kind they'd like to flaunt and take to dinner.
Well she always knows her place.
She's got style, she's got grace, She's a winner.
She's a Lady. Whoa whoa whoa,
She's a Lady.
Talkin' about that little lady,
And the lady is mine.
Well she's never in the way
Always something nice to say, Oh what a blessing.
I can leave her on her own
Knowing she's okay alone, and there's no messing.
She's a lady.
Whoa, whoa, whoa.
She's a lady.
Talkin' about that little lady,
And the lady is mine.
Well she never asks for very much and I don't refuse her.
Always treat her with respect, I never would abuse her.
What she's got is hard to find, and I don't want to lose her
Help me build a mountain from my little pile of clay.
Hey, hey, hey.
Well she knows what I'm about,
She can take what I dish out, and that's not easy,
Well she knows me through and through,
She knows just what to do, and how to please me.
She's a lady.
Whoa, whoa, whoa.
She's a lady.
Talkin' about that little lady
And the lady is mine.
Yeah yeah yeah She's a Lady
Listen to me baby, She's a Lady
Whoa whoa whoa, She's a Lady
And the Lady is mine
Yeah yeah yeah She's a Lady
Talkin about this little lady
Whoa whoa whoa whoa
Whoa and the lady is mine
Yeah yeah She's a Lady
And the Lady is mine.
Тя е Дама
Е, тя е всичко, което някога бихте искали,
Тя е от вида, на който биха искали да се изфукат и да вземат на вечеря.
Е, тя винаги си знае мястото.
Тя има стил, има грация, тя е победител.
Тя е дама. Уау уау уау,
Тя е дама.
Говорейки за онази малка дама,
И дамата е моя.
Е, тя никога не пречи
Винаги нещо хубаво да се каже, О, каква благословия.
Мога да я оставя сама
Знаейки, че сама е добре и няма бъркотия.
Тя е дама.
Уау, уау, уау.
Тя е дама.
Говорейки за онази малка дама,
И дамата е моя.
Е, тя никога не иска много и аз не й отказвам.
Винаги се отнасяйте с нея с уважение, никога не бих я насилвал.
Трудно е да се намери това, което има, и не искам да я загубя
Помогнете ми да построя планина от моята малка купчина глина.
Хей хей хей.
Е, тя знае за какво говоря,
Тя може да извади това, което аз ям, и това не е лесно,
Е, тя ме познава открай,
Тя знае какво да прави и как да ми угоди.
Тя е дама.
Уау, уау, уау.
Тя е дама.
Говорим за онази малка дама
И дамата е моя.
Да, да, да, тя е дама
Слушай ме скъпа, тя е дама
Уау уау уау, тя е дама
И Дамата е моя
Да, да, да, тя е дама
Говорете за тази малка дама
Уау уау уау уау
Уау и дамата е моя
Да, да, тя е дама
И Дамата е моя.

Дата на публикация: 3 октомври, 2021
Субтитри от: 8798f7d2e5
Категория: Музика
Ключови думи: The Is жената She woman Тя

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.