В Сянката на луната... Blackmore's Night - Shadow Of The Moon

In the shadow of the moon,
She danced in the starlight
Whispering a haunting tune
To the night...
Velvet skirts spun 'round and 'round
Fire in her stare
In the woods without a sound
No one cared...
Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Feeling lonely, feeling sad,
She cried in the moonlight.
Driven by a world gone mad
She took flight...
"Feel no sorrow, feel no pain,
Feel no hurt, there's nothing gained...
Only love will then remain,"
She would say.
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Through the darkened fields entranced,
Music made her poor heart dance,
Thinking of a lost romance...
Long ago...
Somewhere just beyond the mist
Spirits were seen flying
As the lightning led her way
Through the dark...
In the shadow of the moon,
She danced in the starlight
Whispering a haunting tune
To the night...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
Shadow of the Moon...
В сянката на луната,
Тя танцуваше в звездната светлина
Шепнейки витаеща мелодия
На нощта...
Кадифени поли се въртят и въртят
Огън в погледа и
В горите без звук
Кой ли го беше грижа...
През затъмнените полета пълни с видения,
Музиката накара бедното и сърце да танцува,
Мислейки за изгубен романс...
Много отдавна...
Чувствайки се тъжна, чувствайки се сама,
Тя плачеше под лунна светлина.
Теглена от света, тя внезапно полудя
Тя скочи...
"Не чувствам печал, не чувствам болка,
Не се чувствам наранена, няма какво да спечеля...
Само любовта ще остане после,"
Би казала тя.
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
През затъмнените полета пълни с видения,
Музиката накара бедното и сърце да танцува,
Мислейки за изгубен романс...
Много отдавна...
Някъде там отвъд мъглявината
Душите бяха видени да летят
Докато светлината показваше пътя и
През тъмнината...
В сянката на луната,
Тя танцуваше в звездната светлина
Шепнейки витаеща мелодия
На нощта...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...
Сянката на луната...

Дата на публикация: 1 август, 2021
Субтитри от: mentos
Категория: Музика
Ключови думи: The Night На of Moon Blackmore's Shadow Сянката Луната...

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.