LP - Forever For Now 🌸 ~💜 ПРЕВОД♛ 🎵 ╰⊱♡⊱╮ Завинаги за сега ♛ ¨¨˜'°º★

LP - Forever For Now 🌸 ~💜 ПРЕВОД♛ 🎵 ╰⊱♡⊱╮ Завинаги за сега ♛ ¨¨˜'°º★
Hush, hush
Don't say a word
The faint cries can hardly be heard
A storm lies beyond the horizon, barely
Don't stop
Sweep through the days
Like children that can't stay awake
Stay here untainted and say
Stay while the melody's sung
Break like a wave on the run
I do be sure I can't say anymore
I just know that it won't last forever
Rush, rush
Take me away
Like hourglass sand that never escapes
Stars are born and then die, but carefree
A small clock that ticks without time
And watched by an ocean of eyes
Ending, ascending and then
Stay while the melody's sung
Break like a wave on the run
I do be sure I can't say anymore
I just know that it won't last
I just know that it won't last forever
Тихо, тихо
Не казвайте нито дума
Слабите викове почти не се чуват
Буря лежи отвъд хоризонта, едва
Не спирайте
Почистете през дните
Като деца, които не могат да останат будни
Останете тук незацапани и кажете
Стойте, докато мелодията се пее
Счупи се като вълна в бягство
Сигурен съм, че вече не мога да кажа
Просто знам, че няма да продължи вечно
Бързане, бързане
Отведи ме
Като пясъчен часовник, който никога не избягва
Звездите се раждат и след това умират, но безгрижни
Малък часовник, който тиктака без време
И гледано от океан от очи
Край, възходящ и след това
Стойте, докато мелодията се пее
Счупи се като вълна в бягство
Сигурен съм, че вече не мога да кажа
Просто знам, че няма да продължи
Просто знам, че няма да продължи вечно

Дата на публикация: 24 юли, 2021
Субтитри от: Sibylla
Категория: Музика
Ключови думи: Завинаги Forever for За Now сега Lp 💓️ ╰⊱♡⊱╮ ~🦋 ¨¨˜'°º★ ПРЕВОД♛

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.