Anathema- Anyone, Anywhere¸.•*´¨♛ ПРЕВОД Анатема - Всеки, навсякъде

Anathema- Anyone, Anywhere¸.•*´¨♛ Анатема - Всеки, навсякъде No one seems to care anymore
(As) I wander through this night all alone
No one feels the pain I have inside
Looking at this world through my eyes
No one really cares where I go
Searching to feel warmth forever more
The wheels of life they turn without me
Now you are gone... eternally
No...
Don't leave me here
The dream carries (me) on
Inside
I know...
Its not too late
Lost moments blown away
Tonight
Mankind, with your heresy
Can't you see that this is killing me
There's no one in this life
To be here with me at my side
Изглежда вече никой не го е грижа
(Както) Аз се скитам през тази нощ съвсем сам
Никой не усеща болката, която имам вътре
Гледайки на този свят през очите ми
Никой не се интересува къде отивам
Търсейки да усещаш топлина завинаги повече
Колелата на живота се въртят без мен
Сега те няма ... завинаги
Не...
Не ме оставяй тук
Мечтата продължава (ме) нататък
Вътре
Знам...
Не е твърде късно
Изгубени моменти издухани
тази нощ
Човечеството, с вашата ерес
Не виждаш ли, че това ме убива
В този живот няма никой
Да бъда тук до мен до мен

Дата на публикация: 24 юли, 2021
Субтитри от: mentos
Категория: Музика
Ключови думи: навсякъде всеки Anyone Anathema- Anywhere¸.•*´¨♛ Анатема

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.