Европейски лалугер от Хасково FrozenHell ~ Spermophilus citellus - European Souslik

Европейски лалугер от FrozenHell...Лалугерът (Spermophilus citellus), наричан още суяк, или суек (в Западна България)[3], е вид дребен гризач от семейство Катерицови (Sciuridae). За разлика от родствената катерица, лалугерът води наземен начин на живот. Дължината на тялото с главата е 164 – 205 mm, на опашката – 40 – 74 mm. Окраската му е жълтокафява до жълта, понякога с тъмни петна по гърба.Лалугерът е разпространен в източните части на Балканския полуостров и Среднодунавската низина, във Влашко, Молдова, Буковина и Чехия. Има няколко изолирани популации в Македония и Западна Тракия. Смята се за изчезнал в Германия, Хърватия и Полша, където се правят опити за реинтродуцирането на вида. В България се среща в цялата страна, главно в равнините.
Лалугерите предпочитат открити местности с ниска тревна растителност, често в близост до обработваеми земи.

Дата на публикация: 23 юни, 2021
Субтитри от: Tristan
Категория: Животни
Ключови думи: от Хасково european Европейски лалугер Spermophilus citellus Souslik

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.