Ти докосна душата ми...♛ Touching My Soul 💙 Axel Rudi Pell ПРЕВОД

Ти докосна душата ми...♛ Touching My Soul 💙 Axel Rudi Pell ПРЕВОД "Touching My Soul" lyrics
"Touching My Soul"
I been on my own for too many years
Searching for love almost in tears
I've cross many rivers, moving all the time
Where is my love, my little piece of mind
Why does anything last forever
Two hearts on fire belongs together
You touching my soul
Forever
You touching my soul
And my love will carry on
Love awaited portion, I'm leaving the truth behind
My restless heart is beating, for the love I will find
A look in the mirror, there is magic in the air
Soon I will win my fight, my final despair

Why does anything last forever
Two hearts on fire belongs together
You touching my soul
Forever
You touching my soul
And my love will carry on
The fire is burning is written on your face
You touching my soul
Forever
You touching my soul
And my love will carry on
Бил съм сам толкова много години...
Търсейки любовта облян в сълзи...
Прекосил съм много реки, пътувайки през цялото време...
Къде е любовта ми, моята малка частица спокойствие?
Защо нищо не е вечно?
Две горящи сърца си принадлежат едно на друго!
Ти докосна душата ми...
Завинаги...
Ти докосна душата ми...
И любовта ми към теб ще продължи...
По пътя на щастието оставям истината назад...
Неспокойното ми сърце бие, за любовта която ще открие...
Погледни в огледалото, магията е във въздуха...
Скоро ще спечеля борбата си с отчаянието...
Защо нищо не е вечно?
Две горящи сърца си принадлежат едно на друго!
Ти докосна душата ми...
Завинаги...
Ти докосна душата ми...
И любовта ми към теб ще продължи...
Изпепеляващият огън е изписан на лицето ти...
В момента е трудно да се осъзнае,
чe любовта ни никога няма да се превърне в омраза...
Ти докосна душата ми...
Завинаги...
Ти докосна душата ми...
И любовта ми към теб ще продължи...

Дата на публикация: 5 април, 2021
Субтитри от: Sibylla
Категория: Музика
Ключови думи: Душата превод Axel Ти My Rudi Pell Soul touching докосна 💓️ ми...♛

Показване на още

Коментарите под този видео клип са забранени.