Остани до мен ☀️ Stand by me ╰⊱♡⊱╮♛ Tracy Chapman *ПРЕВОД

Stand by Me ╰⊱♡⊱╮♛ Остани до мен - Stand by me ~ Tracy Chapman *ПРЕВОД
Трейси Чапман
When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we'll see
No I won't be afraid, no I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
And darling, darling, stand by me
Oh stand by me
Oh Stand
Stand by me
If the sky we look upon
Should tumble and fall
Oh and the mountains should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry, no I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
Oh darling, darling, stand by me
Oh stand by me
Oh stand
Stand by me
Whenever you're in trouble you just stand by me
Oh stand by me
Oh stand
Stand by me
Stand by me
Oh darling darling stand by me
Oh stand by me
Oh stand
Трейси Чапман
Когато дойде нощта
И земята е тъмна
И луната е единствената светлина, която ще видим
Не, няма да се страхувам, не, няма да се страхувам
Докато стоите, застанете до мен
И миличка, миличка, стой до мен
О, стой до мен
О, стой
Стой до мен
Ако небето гледаме
Трябва да падне и да падне
О, и планините трябва да се рушат към морето
Няма да плача, няма да плача, не ще пусна и сълза
Докато стоите, застанете до мен
О, скъпа, скъпа, стой до мен
О, стой до мен
О, стой
Стой до мен
Винаги, когато имате проблеми, просто стоите до мен
О, стой до мен
О, стой
Стой до мен
Стой до мен
О, скъпа, скъпа, застани до мен
О, стой до мен
О, стой
Стой до мен
Стой до мен
Стой до мен
Стой до мен
Stand by me
Stand by me
Stand by me
Stand by me

Дата на публикация: 12 февруари, 2021
Субтитри от: mentos
Категория: Музика
Ключови думи: Me до By мен Stand Остани Tracy chapman *ПРЕВОД

Показване на още