Борис Пастернак (Dr. Zhivago) „Доктор Живаго“ c Google!! Да обичаш другите е тежък кръст

Борис Пастернак световноизвестния руски автор на „Доктор Живаго“ c Google Doodle!!! Борис Пастернак 131 години от рождението му Борис Леонидович Пастернак (рус. ru:1890–1960) е руски поет и писател от еврейски произход, автор на романа "Докторо Живаго", издаден десетилетия след кончината му. Лауреат е на Нобелова награда за литература за 1958 г.
Бъдещето е най-лошата от всички абстракции. Бъдещето никога не идва такова, каквото го очакваш. Не е ли по-вярно да се каже, че то въобще никога не идва? … Всичко, което реално съществува, съществува в рамките на настоящето.
Будущее - это худшая из всех абстракций. Будущее никогда не приходит таким, каким его ждешь. Не вернее ли сказать, что оно вообще никогда не приходит? Если ждешь А, а приходит Б, то можно ли сказать, что пришло то, чего ждал? Все, что реально существует, существует в рамках настоящего.
Всички ние сме станали хора дотолкова, доколкото сме се научили да обичаме и да разбираме другите.
Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других.
Да обичаш другите е тежък кръст.
Любить иных — тяжелый крест…
Единственият знак за благородство са пръстите с мастилени петна.
Единственным признаком благородства есть пальцы чернилами пятна.
За да може да се самосъхрани, злото трябва да се маскира като добро. Може да се каже, че злото винаги е имало комплекс за малоценност и затова то никога не е откровено.
Колкото повече обичаме предмета на нашето обожание, толкова повече той изглежда като наша жертва.
Предмет нашего обожания тем больше кажется нам жертвою, чем более мы его любим.

Силата на думите е такава, че когато предскажете нещо, вие сами логически се повеждате към това, което сте предсказали.
Сила слова такова, что, предсказав вы сами логически поведете себя к предсказанному.
Социалистическият реализъм така често маскира всичко, което е празно, надуто, риторично, без съдържание, безполезно за хората и морално подозрително.
Първият белег на таланта е смелостта. Но не смелост на сцената или в редакцията, а смелост пред чистия лист хартия.
Според мен философията трябва да бъде пестеливо използвана подправка към изкуството и живота. Да се занимаваш единствено с нея е все едно да се храниш само с хрян.
По-моему,философия должна быть скупою приправой к искусству и жизни. Заниматься ею одною так же странно, как есть один хрен.
Стадността винаги е била убежище за бездарните.
Стадность всегда убежищем для бездарных.
Тишина, ти си най-хубавото от всичко, което съм чувал.
Тишина — ты лучшее из того, что слышал
Целта на творчеството е самоотдаване,
не шумотивица или успех.
Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Човек се ражда, за да живее, а не за да се готви да живее.
Человек рождается жить, а не готовиться к жизни.
Човек има еднаква нужда да бъде разумен и неразумен, спокоен и нервен. Ако го оставите само с разумността и спокойствието, той ще стане тъп, безцветен и летаргичен. Оставете го само с неразумността и нервите, и той ще загуби и себе си, и света. Поетът е човек на крайностите. Той търси разум в неразумното и неразумност в разума…

Дата на публикация: 10 февруари, 2021
Категория: Новини
Ключови думи: Борис ДА обичаш Тежък кръст Другите (Dr. Пастернак „Доктор Живаго“ Zhivago) Google!!

Показване на още