Исландия е страна различна от всяка друга | Iceland is a country unlike any other

Исландия е страна различна от всяка друга. Там пейзажите са така разнообразни, сякаш от друг свят — фиорди, брегови линии, вулкани, пясък, лавови полета, планини, ледници и безкрайни пътища. В него има всичко: изкуство, история, архитектура, култура, ненадмината природа, мистерия и малко магия. Но най-вече това е място, където можете да се изгубите.

Iceland is a country unlike any other. It’s home to landscapes that are as varied as they are otherworldly — fjords, coastlines, volcanoes, sand, lava fields, mountains, glaciers, and endless stretches of open road. It has it all: art, history, architecture, culture, unrivalled nature, mystery, and a bit of magic. But mostly, it’s a place where you can lose yourself.

Дата на публикация: 3 юли, 2020
Категория: Пътуване и събития
Ключови думи: Природа Изкуство магия история пясък пътища култура мистерия планини исландия Полета линии вулкани архитектура ненадмината безкрайни фиорди брегови лавови ледници

Показване на още