България между двете световни войни

Кратко видео, което представя историята на България между двете световни войни.
Линк към клипа за Александър Стамболийски:
http://www.vivahistory.bg/people/statesmen-politicians/?slideID=5
Линк към клипа за атентата:
https://www.youtube.com/watch?v=89JfldOIWxM

Дата на публикация: 29 май, 2020
Категория: Друго

Показване на още