Видео шедьовър рекламиращ България!: „Инвестирай в България, задвижете се“! Инвестирай в България! Рекламно видео 2020

Инвестирай в България! Рекламно видео 2020 - INVEST IN BULGARIA MOVE TO BE MOVED INVEST BULGARIA Move to be moved е новото рекламно видео, насочено към потенциалните инвеститори в България. То е изработено по поръчка на Българската агенция за инвестиции.
Официалната премиера на клипа предстои, но той вече се разпространява и активно обсъжда в социалните и видео мрежите.
На 26 май се превърна в една от най-коментираните интернет теми. Реакциите варират от одобрение за професионалната изработка, до критика, че е прекалено рекламно и туристическо ориентирано, без да отразява реалната икономика. При всички случаи е атрактивно, привлича вниманието и може да се гледа на видеоканала на Българската агенция за инвестиции.
Българска агенция за инвестиции
www.investbg.government.bg
Българска агенция за инвестиции /БАИ/ разработи мултимедийни продукти по проект No BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“. В рамките на проекта успешно беше създаден имиджов клип на България. Основната цел на клипа е да бъде осигурено постигане на по-голямо въздействие и по-бързо възприятие на информацията, която трябва да достигне до инвеститорите с цел да формира положителна нагласа към България като инвестиционна дестинация, като се постави акцент върху ключовите индустрии, към които са насочени дейностите за привличане на инвеститори. Имиджовият клип ще бъде представян както по време на участия на представители на БАИ в събития и мероприятия, така и при постоянната работа на БАИ с настоящи и потенциални инвеститори.

The Invest Bulgaria Agency developed multimedia products in accordance with project No BG16RFOP002-2.006-002 called „Establishing Bulgaria as a Successful Investment Destination’’. Within the project was successfully created an image related advertisement about Bulgaria. The main purpose of the video is to ensure greater impact and faster perception of the information that investors need to reach in order to create a positive attitude towards Bulgaria as an investment destination, focusing on the key industries which aim to attract investors.


#INVEST IN BULGARIA #MOVE TO BE MOVED #INVESTORS #INVEST #IBA #BULGARIA #INVESTBULGARIA AGENCY#business #internationalinvestments #bestpromotioninvestments

Дата на публикация: 29 май, 2020
Категория: Новини
Ключови думи: to In Be Видео Bulgaria Move moved България! 2020 рекламно Инвестирай INVEST

Показване на още