Вижте как отглеждат патици в Китай ...и как патици маршируват(видео)

Вижте как отглеждат патици в Китай (видео) Патиците и гъските не изискват сложни съоръжения, но имат нужда от подходяща среда и обширни пространства за паша. През първите няколко седмици от живота им е достатъчно едно затворено помещение, например в неизползваема сграда или в лесна за изграждане временна дървена постройка. Размерите на затвореното помещение, наречено курник, трябва да са съобразени с вида – патица или гъска – и с породата, която ще се отглежда.
След като са завършени съоръженията за отглеждане на нашите патици или гъски, трябва да се постави оборудването, т.е. хранилки и поилки. Как ядат животните на свобода? Свободните екземпляри живеят по полето или във водата, като се хранят предимно с трева. Следователно, трябва да им осигурим достъпно за тях оборудване, в което да им поставим трева или енергийни съставки като смлени зърнени култури. Тези храни обаче, не трябва да се поставят на земята, защото се газят и разхищават. Желателно е да използваме малка метална кошничка, като тази, която се монтира на стената на подходяща за животните височина и се напълва със свежа трева. Така животните се хранят самостоятелно, без да разпръскват храната. За да постигнем добър и здравословен растеж на нашите животни, не можем да ги храним само със зеленчуци или трева. Освен тях трябва да се използват и протеинови смески. За тази цел се поставят на пода издължени хранилки, които могат да се използват и от двете си страни. На практика една такава хранилка с дължина 1 метър, осигурява два пъти по дълг фронт за хранене. Друг характерен за нея елемент е наличието на преградки, които имат за цел да ограничат хоризонталното движение на главата на животните, така че да се разпръсква по-малко количество хранителна смеска. За питейната вода се използват сифонови поилки, които изглеждат по този начин. Поилката се напълва с вода, затваря се с капака и се поставя в курника.
През първите дни от отглеждането си патиците и гъските се нуждаят от топлина. За тази цел има различни способи - или лампи с инфрачервени лъчи като тази, които се захранват с електричество, или газови лампи. Инфрачервените лампи имат по-ниска пазарна цена, но по-високи експлоатационни разходи, а освен това може да се използват за малки групи животни, например 50-80 животни. Инсталациите от газови лампи имат по-висока пазарна цена, но по-ниски експлоатационни разходи и могат да се използват за повече на брой животни. Една газова лампа е достатъчна за нуждите на 400-500 животни.
За почивка животните трябва да разполагат с помещение, което да бъде затворено от трите си страни и преградено с мрежа откъм южната страна. Всъщност, целта не е да се осигури топлина на животните, а сухо и защитено от въздушни течения помещение. То трябва да има изцяло плътен и покрит със слама под.
Мястото за отглеждане може да бъде и заградено. Оградата се прави от телена мрежа с височина 2,0-2,5 метра. Монтирана е на колове, които могат да бъдат дървени или метални. За да се избегне възможността тя да бъде прескочена, е необходимо горната част на мрежата да е огъната навън с около 50 сантиметра. Така котки и лисици никога няма да успеят да я преодолеят. За да се избегне проникването под нея, е необходимо мрежата да се вкопае на дълбочина 20-30-40 сантиметра.

Дата на публикация: 2 февруари, 2020
Категория: Новини
Ключови думи: Как Китай Вижте отглеждат Патици (видео)

Показване на още