Игра

klincher 29 юни, 2011
Някой казва дума и следващия трябва да каже дума с последната буква на предишната дума.

Например : ЛипА ; АуспуХ ; ХаН ... :)