★ Как ви е наобратно името?

niken98 17 август, 2011
★ Как ви е наобратно името? :)