Нов Модератор

amfe7uminka 21 юли, 2011
Ии така търси се нов модератор, който да отговаря на следните изисквания :

1. Да е отговорен и редовен.
2. Да следи за реда в групата ..
3. Да покани приятелите си.
4. Да е весел човек и да умее да се забавлява :D:P