Първата буква на името ви!

sladkata_kykla 12 юли, 2011
Опишете с първата буква на името си предният! Първият почва от мен! (: