Игра на думи :)

FreshWorld 9 октомври, 2011
Всеки ще казва по 1 дума а с последната буква на думата някои друг ще напише дума пример
коткА -----> ангеЛ --------> лешниК ..