Какво най-много мразиш? И защо?

FreshWorld 9 октомври, 2011
Най - много мразя насекоми.. Илл хД