Kak е името Ви на Японски ?

FreshWorld 9 октомври, 2011
A- Ка
B - Зу
C - Ми
D - Те
E - Ку
F - лу
G - Джи
H - Ри
I - Ки
J - Зу
K - Ме
L - Та
M - Рин
N - То
O - Мо
P - Но
Q - Ке
R - Ши
S - Ари
T - Шри
U - До
V - Ру
W - Мей
X - На
Y - Фу
Z - За