Колко бързо пишете

Ypg_951 11 юли, 2011
http://bulgarian-speedtest.10-fast-fingers.com/

Напишете си резултата