Конкурс "Обичам те България!"България!
Това е нашата родина!
България e държава, разположена в югоизточна Европа.

България е малко кътче от рая, с невероятната красота на лазурно топло море и величествените върхове на планините си.

Всеки българин трябва да се гордее със своята Родина и исторически забележителности, с богатата ни история, в която се разказва за велики българи и битки, слава падение и възкресение.

Превърни тези пейзажи в видео кадри, представи някои от най-красивите места на България и природни забележителности, които я правят така неповторима и прекрасна.
Нека всички видят България с величествените и гори, красивите изгреви на Дунавския бряг и писъка на чайките над Черно море.

Всеки от нас да каже с гордост: - България е моята родина!
- Страна с високи планини и равни поля.
България - малка, но толкова много красива.
Красотата на моята Родина е трудно да се изкаже с думи.

Можеш ли и ти сам да я откриеш, видиш и споделиш с всички нас, като я представиш с уменията на творец във видео в Интернет, в Българският сайт за видео споделяне Videoclip.bg

Къде и кои са най-красивитие места на България?
Може да представиш имената на велики българи и как, с какво те са прославили родината ни по целия свят.

Videoclip.bg ти предоставя възможността да покажеш със своето творчество обичта към Родината си и да спечелиш почетна грамота, книга за "България" Исторически Пътеводител, 5 почетни грамоти и пакет картички от България, като участваш в конкурса "Обичам те България!".

Победителите в конкурс "Обичам те България!" ще получат специални значки и символи в профила си.

Конкурса започва на 1 ноември 2016, по случай Денят на Народните Будители, свършва на 24 декември 2016 и тогава ще бъдат обявени 5 победители избрани от почетното Жури и двама от потребителите с най-много харесвания.

Показване на участниците в конкурса

Организатори и партньори

Конкурса се организира от Videoclip.bg.

Специални гости на конкурса са учениците от ОУ училище "Христо Смирненски" гр. Карнобат.
Медийни партньори - вестник "Карнобатски глас", "Ало Бургас", онлайн ВК "Петел", кметство град Карнобат.
Почетно жури - "Портал за Българската природа и защитени видове" (Federation of Nature Conservation NGOs GREEN BALKANS).
Зелени Балкани е национална неправителствена организация, която работи за опазване на природното наследство и биологичното разнообразие на страната.
Организацията е основана през 1988г., като една от първите демократични граждански организации.
Повече от 27 години, Зелени Балкани, с подкрепата на своите съмишленици, доброволци, донори и дарители, работи за опазване на уникалната природа на България, развитие на екологичното самосъзнание и повишаване на обществената информираност за опазване на природата.
Организацията е взела дейно участие в създаването на съвременното природозащитно закоондателство, изграждането на Националната екологична мрежа, опазването на едни от най-редките видове в страната.
Съществен принос на организацията е работата и за завръщането на изчезнали от българската природа видове, като белошипата ветрушка, ловния сокол, възстановяването на четирите вида лешояди, опазването на червеногушата гъска, прилепите, делфините и редица други видове.
Организацията има съществен принос и за опазването на горите, влажните зони и други застрашени природни местообитания.
Не на последно място, Зелени Балкани има съществен принос за развитието на демократичните ценности и активното гражданство, както и за екологичното образование на младите хора, което ще има дългосрочен положителен ефект върху обществото и опазването на природата.
Организацията стопанисва и единствения в страната Спасителен център за диви животни.
Почетно жури - Проект красива България (Държавна агенция по туризъм)

Почетно жури - Авиотравел - онлайн туристическа агенция.

Условия за участие

За да заявите участие в конкурса, трябва да отметнете полето със заглавие "Заявение за участие в конкурса" когато качвате видео клипа.

За да бъдат приети за участие, видео клиповете трябва да бъдат релевантни за темата на конкурса.

Избиране на победителите

Победителите ще бъдат избрани от организатора.

Конкурса свършва на датата 26 октомври, 2021, когато ще бъдат обявени 7 победители.

Участниците в конкурса ще бъдат дисквалифицирани ако фалшифицират статистиките на видео клиповете си.

Организаторът може да дисквалифицира участници по всяко време.

Награди

Книга за "България" Исторически Пътеводител, 5 почетни грамоти и пакет картички.
Победителите в конкурс "Обичам те България!" ще получат специални значки и символи в профила си.
Победителите в конкурс "Обичам те България!" ще получат следните награди предоставени от нашите партньори: Eкоторбичка, тениска на Зелени Балкани, три филма за редките видове животни, фотоалбум "Магията на Поморийско езеро" и красив фотоалбум за червеногушата гъска.

Отговорности

Организаторът не носи отговорност в случай на неуспех да се свърже с участниците поради технически причини или неверни данни подадени от тях. Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса или да промени неговите правила по всяко време и без предупреждение.

Показване на архив на предишни конкурси