Silvana Pavlovska In Focus Series - Novite obrazovni reformi vo Makedonija

Онлајн Kонференција одржана на 13 јуни 2021 година по
Тема – НОВИТЕ ОБРАЗОВНИ РЕФОРМИ ВО РАПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
НАДОГРАДБА ИЛИ КРАХ ЗА ДЕТСКИОТ УМ?

Учесници се

1. Драгана Спасевска, претставник и овластен застапник на Граѓанска иницијатива Учебници и настава мора да има, од Македонија. Драгана е дипломиран воспитувач и долгогодишен аниматор на деца, која исто така е и автор на детски песни

2. Љубица Мушуланова Ристевска, дипломиран менаџер по царина и шпедиција, 15 гдини управител над Хотел Шумски Фенери и 8 годишен претседател на Советот на родители и борец за правата на децата

3. Мирјана Велјановска Симјановска, просветен работник и професор во приватно христијанско средно училиште во Мелбурн Австралија.

2. Игор Аврамовски Александров, Генерален раководител на Македонската православна заедница за Австралија, со седиште во Сиднеј. Исто така тој е дипломиран правник од Сиднеј Австралија.

3. д-р Васил Кочев, доктор по природна медицина од Македнија

Дата на публикация: 14 юни, 2021
Категория: Друго

Показване на още