"Без формат" - Женската енергия - психология и митология

В много древни култури е имало традиции, възхваляващи женската сила. Жената се смятала за въплъщение на чувствеността и за пазителка на съзидателната сила. От нея идвал целият живот и затова древните култури почитали изначалната й мощ. Жената е била свещена.
Днес проявлението женска енергия е в остър дефицит. Това е и една от причините за дисбаланса в нашето общество и невъзможността за щастие в личните отношения.

Дата на публикация: 18 април, 2021
Категория: Друго

Показване на още