"На кое прозорче, къде?" Първи стрийминги на живо - смях до припадък

Този въпрос описва много точно перипетиите и техническите предизвикателства да усвоим дистанционните форми на обучение и комуникация...
Всеки ден на живо предаваме от Центъра на сървъра https://discord.gg/aMWPwTP
Дистанционна работа с биофийдбек:
https://neobov.com/distance-biofeedback-works/101-how-distance-work
Светът вече не е същия!

Дата на публикация: 30 март, 2020
Категория: Друго

Показване на още