WEBVTT 00:02.000 --> 00:06.000 Аз искам да остарея с Кадир. Искам да прекарам живота си с него. 00:06.000 --> 00:10.000 Не искам да прекарвам нито един ден без него. 00:11.000 --> 00:14.000 Искам да се омъжа за Кадир. 00:23.000 --> 00:29.000 Но преди всичко трябва да премахнем тази тайна. 00:31.000 --> 00:34.000 Аз ще му кажа, че неговия баща е Джансъз. 00:34.000 --> 00:39.000 Аз ти помогнах да извършиш убийство, сега и ти ще помогнеш на мен. 00:39.000 --> 00:43.000 - Каква помощ е това? - Ще ми доведеш Джемре. 00:47.000 --> 00:52.000 Асийе, ти можеш ли да умреш за сина си?