WEBVTT 00:00.002 --> 00:06.000 Или ти ще спасиш Кузгун от този път, в който е влязъл, или любовта му към теб. 00:07.000 --> 00:09.000 Кузгун влюбен ли е в мен? 00:09.000 --> 00:14.000 Не смей да се отказваш от Кузгун! Може да си неговият последен шанс. 00:15.000 --> 00:21.000 Ще бъдем ли добре, ако ти се скриеш в мен, ако аз ти се доверя? 00:21.000 --> 00:25.000 Скрий ме. Нека никой не ме намери, става ли? 00:25.000 --> 00:30.000 Не ме предавай днес, със сегашният си ум, Дила. 00:31.000 --> 00:37.000 Каквато и да е причината. Убий ме, но не ме предавай, моля те! 00:38.000 --> 00:40.000 Не ми остана друг път освен теб.