WEBVTT 00:00.003 --> 00:05.000 Няма обучение, няма обучение. Но е добър, добър, много е добър. 00:05.000 --> 00:09.000 Работил е, работил е, но... 00:12.000 --> 00:14.000 ... направи грешка. 00:15.000 --> 00:22.000 Този тип е като паяк. Той оплита паяжина около нас, която не виждаме. 00:25.000 --> 00:29.000 Знаете ли кой съм аз? - Ти си мъртъв. 00:31.000 --> 00:36.000 Аз съм най-големият между вас, между вас, аз съм най-близо до брата. 00:36.000 --> 00:39.000 И аз се нуждая от вас. 00:41.000 --> 00:46.000 Ти осъзнаваш ли какво казваш? Всичко излезе от контрол. 00:47.000 --> 00:50.000 Толкова години искам само едно нещо. 00:51.000 --> 00:56.000 Вече и Ямач знае, какво е това нещо.