WEBVTT 00:01.000 --> 01:05.000 Нека запазим природара на българия, да изхвърляме боклуци в определитени за целта места :)