WEBVTT 00:00.000 --> 00:25.000 Песента е много истинска и смислена !!! Заслушайте се добре в нея !