WEBVTT 00:00.002 --> 00:04.000 Този г-н Идрис и неговите приятели са били в кафенето. Вярно ли е? 00:05.000 --> 00:09.000 Аха, в кафенето е. Ще отидеш да му целунеш ръката ли? 00:10.000 --> 00:14.000 - Целуни, целуни. Време е. - Прав си. И според мен вече е време. 00:18.000 --> 00:23.000 - Салих... какво говори този? - Татко... 00:26.000 --> 00:30.000 Вие не знаехте ли? Вартолу беше дясната ми ръка. 00:34.000 --> 00:37.000 Тези нищо не знаят, Вартолу. 00:39.000 --> 00:41.000 Виж, и зетя е там. 00:41.000 --> 00:47.000 Зетко, какво направи пистолета, който ти дадох, за да застреляш батко си Джумали?