WEBVTT 00:00.001 --> 00:04.000 Да си вървим вкъщи, чичо! Да си вървим вкъщи! 00:06.000 --> 00:10.000 Тук е моята къща, синко. Тук е вече моята къща. 00:13.000 --> 00:16.000 Домът е там, където е семейството. 00:21.000 --> 00:24.000 Хубаво нещо е да принадлежиш на едно място. 00:27.000 --> 00:31.000 На всеки отмъщението е друго, болката е друга. 00:33.000 --> 00:39.000 Не можеш да ми се ядосваш, че не можах да направя това, което ти можеше! 00:40.000 --> 00:46.000 Вече няма да бягам! Отнеха ми годините... Искам живота им!