WEBVTT 00:17.000 --> 00:19.000 Добре дошъл! - Добре заварил, синко. 00:20.000 --> 00:23.000 Татко, добре дошъл! Благодаря на този, който ни събра отново, татко! 00:25.000 --> 00:26.000 Добре дошъл... 00:40.000 --> 00:46.000 Какво казваш, г-н Аличо? Стана ли? - Стана, чичо, стана! Много хубаво стана!