WEBVTT 00:38.000 --> 00:41.000 НАПЪЛНИ С МЕЧТИ ДВА КУФАРА... 00:42.000 --> 00:47.000 ДА ОТИДЕМ СЕВЕРНО ОТ НЕУМ НА МОРСКИЯТ БРЯГ, ТИ И АЗ... 00:48.000 --> 00:51.000 КАЗВАШ, ЧЕ ЗА ДА СМЕ ЩАСТЛИВИ ТРЯБВАТ МНОГО ПОДАРЪЦИ 00:52.000 --> 00:55.000 МАЛКО ПАРИ В ДЖОБА И БЛЯСЪК В ОЧИТЕ... 00:56.000 --> 00:59.000 А КОГАТО ПЕСЕНТА СЕ ЗАИЗВИВА НА ВЪЛНИ 01:00.000 --> 01:04.000 НИЕ СМЕ КАТО РИБАРИ, ЛОВЕЩИ ЩАСТИЕ 01:05.000 --> 01:08.000 А ЩАСТИЕТО ПЛАВА ПОКРАЙ НАС 01:09.000 --> 01:14.000 И ВИЖДАМЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, ЧЕ СМЕ ГО ИЗГУБИЛИ! 01:23.000 --> 01:27.000 СПОМНИ СИ ЗА ЛЯТОТО И ТО ЩЕ ДОЙДЕ... 01:28.000 --> 01:31.000 СПОМНИ СИ ПЕСЕНТА И СЪЛЗИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ... 01:33.000 --> 01:36.000 ОБИЧАЙ... И КОГАТО ЛЮБОВТА Я НЯМА... 01:37.000 --> 01:40.000 ДА НЕ ОСТАВА ТЪГА... 01:41.000 --> 01:44.000 СПОМНИ СИ ЗА ЛЯТОТО И ТО ЩЕ ДОЙДЕ... 01:45.000 --> 01:50.000 СПОМНИ СИ ПЕСЕНТА И СЪЛЗИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ... 01:51.000 --> 01:57.000 ОБИЧАЙ... И КОГАТО ЛЮБОВТА ВЕЧЕ Я НЯМА... 01:58.000 --> 02:01.000 ТЪГА ДА НЕ ОСТАНЕ 02:21.000 --> 02:23.000 И ТАКА В ЖИВОТА ИМА ВСИЧКО 02:24.000 --> 02:28.000 РАНО ИЛИ КЪСНО ИДВАМЕ И СИ ОТИВАМЕ... 02:29.000 --> 02:32.000 ЖИВОТЪТ ИЗТИЧА КАТО ОТ ЧЕШМА 02:33.000 --> 02:37.000 ВИЕЛИЦИ И ЛАВИНИ ЗАД ГЪРБА НИ ОСТАНАХА 02:47.000 --> 02:50.000 СПОМНИ СИ ЗА ЛЯТОТО И ТО ЩЕ ДОЙДЕ... 02:51.000 --> 02:55.000 СПОМНИ СИ ПЕСЕНТА И СЪЛЗИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ 02:57.000 --> 03:00.000 ОБИЧАЙ... И КОГАТО ЛЮБОВТА Я НЯМА... 03:01.000 --> 03:04.000 ТЪГА ДА НЕ ОСТАНЕ 03:05.000 --> 03:08.000 СПОМНИ СИ ЗА ЛЯТОТО И ТО ЩЕ ДОЙДЕ 03:09.000 --> 03:13.000 СПОМНИ СИ ПЕСЕНТА И СЪЛЗИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ 03:14.000 --> 03:19.000 ОБИЧАЙ... И КОГАТО ЛЮБОВТА Я НЯМА... 03:22.000 --> 03:25.000 ТЪГА ДА НЕ ОСТАНЕ... 03:26.000 --> 03:29.000 СПОМНИ СИ ЗА ЛЯТОТО И ТО ЩЕ ДОЙДЕ 03:30.000 --> 03:34.000 СПОМНИ СИ ПЕСЕНТА И СЪЛЗИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ 03:36.000 --> 03:39.000 ОБИЧАЙ! И КОГАТО ЛЮБОВТА ПРЕСТАНЕ... 03:40.000 --> 03:43.000 НЕКА ТЪГА ДА НЕ ОСТАНЕ!