WEBVTT 00:21.000 --> 00:26.000 Някои легенди се разказват.Или се забравят превръщат се в прах, или се запомнят. 00:27.000 --> 00:31.000 Но ти ще ме запомниш.Ще ме помниш с векове. 00:32.000 --> 00:33.000 И само една грешка. 00:34.000 --> 00:35.000 Ще бъде достатъчна. 00:36.000 --> 00:42.000 Ние ще бъдем част от историята.Помни ме с векове. 00:51.000 --> 00:53.000 Помни ме с векове. 00:54.000 --> 00:59.000 Загърбих детските си мечти.Не, при мен няма нищо нередно. 01:00.000 --> 01:04.000 Децата грешат...Историите свършиха...Хеви метъла разби сърцето ми. 01:05.000 --> 01:06.000 Хайде, хайде, пусни ме... 01:07.000 --> 01:10.000 Синините по бедрата ти са отпечатъци от пръстите ми. 01:11.000 --> 01:15.000 И това трябва да си пасне...С тъмнината, която почувства.Никога не те карах да се променяш. 01:21.000 --> 01:25.000 Някои легенди се разказват.Или се забравят, или се запомнят. 01:26.000 --> 01:31.000 Но ти ще ме запомниш.Ще ме помниш с векове. 01:32.000 --> 01:35.000 И само една грешка.Ще бъде достатъчна. 01:36.000 --> 01:42.000 Ние ще бъдем част от историята.Помни ме с векове. 01:51.000 --> 01:53.000 Помни ме с векове. 01:54.000 --> 01:59.000 Аз няма да спра, докато целият свят не узнае името ми.Защото мечтите ми ме поддържаха жив. 02:00.000 --> 02:04.000 Докато умреш за мен, докато има светлина, сянката ми ще бди над теб. 02:05.000 --> 02:09.000 Защото аз съм противоположното на амнезия. 02:10.000 --> 02:15.000 А ти си черешов цвят.И тъкмо ще разцъфтиш...Изглеждаш толкова красива, но скоро ще изчезнеш. 02:21.000 --> 02:25.000 Някои легенди се разказват.Или се забравят превръщат се в прах, или се запомнят. 02:26.000 --> 02:31.000 Но ти ще ме запомниш.Ще ме помниш с векове. 02:32.000 --> 02:36.000 И само една грешка.Ще бъде достатъчна. 02:37.000 --> 02:42.000 Ние ще бъдем част от историята.Помни ме с векове. 02:51.000 --> 02:53.000 Помни ме с векове. 02:54.000 --> 02:58.000 Винаги сме били тук.. 02:59.000 --> 03:03.000 И ето го солидното доказателство. 03:05.000 --> 03:08.000 Мога да крещя завинаги... 03:10.000 --> 03:14.000 Ние сме отровната младеж. 03:26.000 --> 03:30.000 Някои легенди се разказват.Или се забравят, или се запомнят. 03:31.000 --> 03:37.000 Но ти ще ме запомниш.Ще ме помниш с векове. 03:38.000 --> 03:41.000 И само една грешка.Ще бъде достатъчна. 03:42.000 --> 03:48.000 Ние ще бъдем част от историята.Помни ме с векове. 03:53.000 --> 04:00.000 Ние ще останем в историята.Помни ме с векове!!!